Terms & Conditions

Johdanto

Tämä oikeudellinen ilmoitus koskee koko varaussysteemin sisältöä. Käyttäkää hetki aikaa lukeaksenne nämä käyttöehdot, koska käyttäessänne varaussysteemiä sitoudutte noudattamaan käyttöehtoja siitäkin huolimatta, että ette rekisteröidy sivuillamme. Mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja, älkää käyttäkö varaussysteemiämme. Käyttämällänne mitään osaa varaussysteemistämme, teidät katsotaan hyväksyneen tämän oikeudellisen ilmoituksen sisällön täysimääräisesti.

Tämän varaussysteemin taustalla on CarTrawlerin tekniikka, ja tämä systeemi antaa teille mahdollisuuden käyttää CarTrawlerin tekniikkaa hyväksenne ajoneuvonvuokrauspalveluiden esittelyssä. Hyväksyessänne käyttöehdot ja/tai käyttäessänne mitään osaa varaussysteemistä, sitoudutte käyttämään varaussysteemiä ja sitä tukevaa, varaussysteemin varustamaa tekniikkaa käyttöehtojen mukaisesti, ja katsotaan, että nämä käyttöehdot luovat sopimuksen CarTrawlerin ja teidän välillä.

CarTrawler saattaa uudistaa tätä oikeudellista ilmoitusta milloin tahansa päivittämällä nämä sivut. Teidän tulisi tarkistaa varaussysteemin sivut aika ajoin, tarkastaaksenne nykyisen oikeudellisen ilmoituksen, koska se sitoo teitä. Jotkut tämän ilmoituksen ehdot saatetaan ohittaa tiettyjen tämän varaussysteemin sivujen erityisillä oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla.

Tämän oikeudellisen ilmoituksen antaa Etrawler Limited, Irlannissa rekisteröity osakeyhtiö, minkä toiminimenä on CarTrawler.
LOPETTAKAA VARAUSSYSTEEMIN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, MIKÄLI ETTE HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA JA SUOSTU TOIMIMAAN NIITTEN MUKAISESTI.
CarTrawler helpottaa ajoneuvonvuokrauspalveluiden varausta ja mahdollistaa ajoneuvonvuokrauksen esittelypalvelut. CarTrawler ei omista tai operoi ajoneuvonvuokrausyhtiöitä. Teidän ajoneuvonvuokraussopimus on teidän ja vuokrausyhtiön välinen. Teidän ja vuokrausyhtiön väliset ajoneuvonvuokraussopimusten ehdot ovat saatavissa tässä varaussysteemissä siinä vaiheessa kun valitset ajoneuvotyypin ja täytät muut oleelliset tiedot. CarTrawler ei takaa tai edusta mitään ajoneuvonvuokrausyhtiötä tai mitään ajoneuvonvuokrausyhtiön vuokraamaa ajoneuvoa. Ajoneuvonvuokrausyhtiön yksinomaisella vastuulla on toimittaa teille se vuokra-ajoneuvo, mikä on vuokrattu tällä varaussysteemillä.

Näiden käyttöehtojen viittaukset varaussysteemiin katsotaan käsittävän myös kaikki varaukset, mitkä on tehty CarTrawlerin puhelinvaraussysteemiä käyttäen.

Maksut ja kulut

Luottokortti/ muut kulut (jos mitään), mitkä CarTrawler laskuttaa teiltä, eivät ole palautettavissa missään tapauksessa. Ajoneuvonvuokrausyhtiön vastuulla on toimia oikein varauksenne kanssa. Ajoneuvonvuokraustarjousten tarkkuus tässä varaussysteemissä, ja tämän systeemin kautta tehtyjen varausten tarkkuus, riippuu teidän antamistanne tiedoissa tässä varaussysteemissä.

Palvelun saanti

CarTrawler pyrkii parhaansa mukaan toimimaan niin, että tämä varaussysteemi on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa, mutta CarTrawler ei ole vastuussa siitä, että varaussysteemi voi olla toimimatta joinakin aikoina tai ajanjaksoina. Varaussysteemin toiminta voi keskeytyä väliaikaisesti ja ilman varoitusta systeemivian, huollon tai korjauksen takia, tai CarTrawlerin hallitsemattomien syiden takia.

VASTUUVELVOLLISUUS

Erimielisyyksien ilmetessä CarTrawlerin ja teidän välillä, meidän vastuuvelvollisuus teidän osalta, jos mikään, on rajoitettu siihen esittelypalvelumaksun määrään, minkä te maksoitte varatessanne ajoneuvon.

CarTrawler täten sulkee pois lain sallimaan enimmäismäärään asti vakuudet (joko ilmaistut tai sisällytetyt), (i) minkään tätä varaussysteemiä käytetyn ajoneuvon tai (ii) tämän varaussysteemin tai sen sisällön, sisältäen rajoituksetta mitkään tässä varaussysteemissä olevat ajoneuvonvuokraustiedot, tämän varaussysteemin mahdollistavan ja varustavan teknologian laadusta, täydellisyydestä, suorituksesta tai tiettyyn tehtävään tarkoitetun suorituskyvystä. CarTrawler varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän varaussysteemin milloin tahansa. Tässä varaussysteemissä olevat tiedot päivitetään aika ajoin. Käyttäessänne tätä varaussysteemiä hyväksyt, että vuokrausyksityiskohdat ja muut tiedot, sisältäen rajoituksetta tiedot matkoista ja lomista, mitkä on julkaistu tässä varaussysteemissä, saattavat sisältää virheitä tai typografisia erheitä.

Kaikki ajoneuvonvaraukset tässä varaussysteemissä tehdään ajoneuvonvuokrausyhtiön kanssa, ei CarTrawlerin kanssa. CarTrawler ja tämä varaussysteemi ainoastaan mahdollistaa varausten tekemisen ajoneuvonvuokrausyhtiön kanssa. CarTrawler ei ole osapuoli teidän ja ajoneuvonvuokrausyhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa ja CarTrawlerilla ei ole vastuuta tai velvollisuutta (suoraa tai epäsuoraa) millekään osapuolelle teidän ja ajoneuvonvuokrausyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen osalta, tai sen sopimuksen kohteena vuokratusta ajoneuvosta johtuvien ongelmien osalta, tai muidenkaan ongelmien osalta, mitkä ilmenevät teidän ja ajoneuvonvuokrausyhtiön välillä. Varatessanne ajoneuvonvuokrauksen tämän varaussysteemin kautta teidät katsotaan hyväksyneen ja olevan sitoutuneen noudattamaan asiaankuuluvan ajoneuvonvuokrausyhtiön ehtoja.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN EI OLE LAINVASTAISTA, EI VOIDA KATSOA, ETTÄ CARTRAWLER TAI KETÄÄN SEN JOHTOHENKILÖISTÄ, OMISTAJISTA, TYÖNTEKIJÖISTÄ, KUMPPANEISTA, MATKAILUPARTNEREISTA TAI MUISTA EDUSTAJISTA, OLEVAN VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA TAPPIOSTA TAI VAHINGONKORVAUKSESTA, MITKÄ JOHTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN INFORMAATIOON, TUOTTEESEEN, PALVELUUN JA/TAI MATERIAALIIN, MITKÄ ON TARJOTTU TÄMÄN VARAUSSYSTEEMIN KAUTTA KÄYTTÖÖN, SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA TIEDON-, TULON-, VOITON-, TILAISUUDENMENETYKSEEN, OMAISUUDEN MENETYKSEEN TAI VAHINGOITTUMISEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VAATIMUKSIIN, TAI MINKÄÄN EPÄSUORAN TAI SEURAUMUKSELLISEN MENETYKSEN TAI VAHINGOITTUMISEN JOHDOSTA, MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ CARTRAWLERILLE ON ANNETTU TIETO MAHDOLLISESTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA TAI VAHINGOITTUMINEN OLI KOHTUUDELLA ENNUSTETTAVISSA.

Tässä varaussysteemissä minkään ilmenevän matkustusinformaation listautuminen ei ole, eikä pitäisi sellaisena nähdä, CarTrawlerin suositus tai takuu tai esitys siitä, että matkustusinformaatio tai palvelut ovat tietyn laadun mukaisia tai tarkoituksenmukaisia teille. CarTrawler ei ole millään tavalla vastuussa teille niissä tapauksissa, milloin matkustusinformaatio tai palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisia teille. Teidän tulee käyttää omaa harkintavaltaanne käyttäessänne tätä tietoa.

EI LAINVASTAISTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ

Ehtona tämän varaussysteemin käytölle on se, että te pyritte olemaan käyttämättä CarTrawlerin varaussysteemiä lainvastaisesti tai käyttöehdoissa kielletyllä tavalla.

IKÄ JA VASTUU

Varaussysteemin käyttönne vahvistaa sen, että olette laillisesti riittävän ikäinen käyttämään tätä varaussysteemiä, ja se luo sitovan oikeudellisen velvollisuuden kaikkiin tämän varaussysteemin käytöstä seuraavien sitoumusten suhteen. Tämän varaussysteemin käyttönne tarkoittaa sitä, että ymmärrätte olevanne vastuussa, rahallisesti tai muuten, tämän varaussysteemin kaikenlaisesta käytöstä teidän tai kenenkään muun teidän sisäänkirjautumistietojenne käytön osalta. CarTrawler suosittelee, että suojelette sisäänkirjautumistietojanne.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUILLE

Tämä varaussysteemi saattaa sisältää linkkejä muiden kuin CarTrawlerin palvelimessa tai www-sivuilla sijaitseviin tietoihin. Mikäli käytät näitä linkkejä, siirryt pois tästä varaussysteemistä (www-sivuilta). Tällaiset linkit ovat sivuillamme vain teille kätevänä referenssimateriaalina. Linkkien sisällyttäminen tässä varaussysteemissä muille www-sivuille tai palvelimille ei tarkoita minkäänlaista hyväksyntää sellaisten sivujen tai palvelimien materiaalista (sisältäen rajoituksetta matkailuinformaation tai -palvelut) tai minkäänlaista yhteyttä niiden operaattoreihin. CarTrawler ei kontrolloi tai ole vastuussa sellaisista www-sivuista tai palvelimesta, niitten sivujen tai palvelinten operaattoriosapuolista ja sen mukaisesti, CarTrawler ei hyväksy mitään velvollisuutta tai vastuuta sellaisten sivujen tai palvelinten materiaalista, sen virheettömyydestä tai tiedon oikeudellisuudesta. Teidän tulee käyttää omaa harkintakykyänne viestittäessänne ja käyttäessänne näiden muiden www-sivujen ja palvelimien palveluita. Mikäli päätätte käyttää kenenkään kolmansien osapuolien www-sivuja, jotka on linkitetty tämän varaussysteemin (www-sivujen) kanssa, teette niin täysin omalla vastuullanne.

VARAUSEHDOT

Lukekaa seuraavat ehdot, mitkä liittyvät teidän tämän varaussysteemin kautta tekemiinne ajoneuvonvuokrausvarauksiin.

A. Varauksen tekeminen

CarTrawler toimii yleismaailmallisesti, joten varausmaksuvaihtoehtoja on kolmenlaista, kuten alla esitetään:

 • Maksatte varausmaksun varauksen tehdessänne ja loppumaksu on maksettavissa ajoneuvonvuokrausyhtiölle saapuessanne paikalle; tai
 • Maksatte koko maksun vuokra-ajoneuvosta varausta tehdessänne ja maksatte vain polttoaineesta, bensiini/diesel, tai muista vapaavalintaisista lisäyksistä saapuessanne paikalle; tai
 • Ette maksa mitään varausta tehdessänne. CarTrawler tekee varauksen puolestanne ottamatta vastaan rahaa ja maksatte ajoneuvonvuokrausyhtiölle koko vuokra-ajoneuvonmaksun saapuessanne paikalle.

Varauksenne maksumalli riippuu sijainnista ja/tai käytetystä ajoneuvonvuokrausyhtiöstä ja teille kerrotaan ennakkomaksuista ennen varauksenne loppuun suorittamista. Milloin sovellettavissa, olette vastuussa loppumaksusta ajoneuvonvuokrausyhtiölle. Kaikkina aikoina olette vastuussa maksamaan muut pyytämänne lisäpalvelut/-kulut ja olette vastuussa kaikista muista ajoneuvonvuokrausyhtiön lisäpalvelukuluista. Teidän tulee käyttää luotto- tai pankkikorttia tai PayPal-palvelua pystyäksenne käyttämään tämän www-sivun palveluita. Huomioikaa, että kaikki ajoneuvonvuokrayhtiöt eivät hyväksy pankkikortin tai PayPal-palvelun käyttöä. Tehdessänne varausta luotto- tai pankkikortillanne tai käyttäen PayPal-palvelua näillä www-sivuilla hyväksytte, että jos varauksenne peruutetaan alle 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkamista, ja kun varaus on tehty käyttäen näitä www-sivuja, hyväksytte sen, että jo maksettuja maksuja (varausmaksu ja meidän palvelumaksumme) ei palauteta, vaan ne jäävät CarTrawlerin haltuun. Jos myös koko vuokrausmaksu on maksettu, CarTrawler pidättää kolmen päivän vuokraus- ja palvelumaksun ja ei ole vastuussa vuokrausmaksun palautuksesta, ja täten hyväksytte sen, että CarTrawlerilla ei ole missään tapauksessa vastuuta palauttaa koko vuokrausmaksua. Mikäli teidän tulee tehdä muutoksia varaukseenne, CarTrawlerin tulee saada teiltä tieto tästä CarTrawlerin tukisivujen kautta, selvänä ja tarkkana esityksenä muuttuneista tiedoista. CarTrawler ei takaa sitä, että esittämänne muutokset voidaan prosessoida; pyrimme kuitenkin parhaamme mukaan auttamaan teitä suotuisan lopputuloksen saamiseksi. Muutoksia ei voida prosessoida ajoneuvon noutamisen jälkeen. CarTrawler ei pysty palauttamaan maksamaanne vuokraushintaa, jos päätätte vuokrauksenne ennenaikaisesti. Siinä tapauksessa, että teidän tarvitsee jatkaa vuokrausaikaa vuokrausajoneuvon noutamisen jälkeen (lisäpäivät, jotka eivät sisälly CarTrawlerilta saatuun maksutodistukseen), teidän tulee maksaa suoraan ajoneuvonvuokrausyhtiölle heidän paikallisen, ajankohtaisen vuokrausmaksun. Tehdessänne varausta, on teidän vastuullanne ilmoittaa ajoneuvonvuokrausyhtiölle, milloin tarpeellista, mistään fyysisestä tai psyykkisestä olomuodosta, mikä on oleellista ajoneuvonvuokraukseen. Tapaturmatilanteessa voi olla vakuutusseuraamuksia siitä, että ette olleet kertoneet ajoneuvonvuokrausyhtiölle tällaisista asioista. Teitä vaaditaan näyttämään vuokra-ajoneuvoanne noutaessa pysyvä ajokortti alkuperäismaastanne, voimassa oleva passi ja luottokortti vuokraajan (ajajan) nimissä. Mikäli ette pysty näyttämään vaadittuja asiapapereita, ajoneuvonvuokrausyhtiö saattaa kieltäytyä autonvuokrauksesta ja siinä tapauksessa jo maksettuja maksuja ei palauteta teille. Mikäli teette varauksen, mutta ette nouda ajoneuvoa, jo maksettuja maksuja ei palauteta teille. Huomioikaa, että on teidän vastuulla ilmoittaa myöhästynyt saapumisenne ajoneuvonvuokrausasiamiehelle. Lentonne peruuntumisen tai myöhästymisen tapahtuessa, CarTrawler ei ole vastuussa maksetuista maksuista.

B. Varauksen vahvistaminen

Kun varauksenne on vahvistettu, CarTrawler lähettää varausvahvistuksen ajoneuvonvuokrausyhtiön puolesta joka varauksen osalta, mutta se ei sisällä tietoa lisäpalvelumaksuista tai tietoja palvelumaksuista tai veroista, mitkä ajoneuvonvuorausyhtiö laskuttaa teiltä ajoneuvon noutaessanne. CarTrawler suosittelee, että tarkistatte tarkasti varauksen tiedot, eli maan, sijainnin ja vuokrausajankohdan. Mikäli tiedot ovat väärin, teidän tulee ilmoittaa siitä heti meille www-sivujemme kautta, tarkasti esittäen tiedot virheistä. CarTrawler kehottaa teitä lukemaan ja noudattamaan ajoneuvonvuokrausyhtiön ehtoja (mitkä ovat saatavissa tässä varaussysteemissä, mutta mitkä ajoneuvonvuokrausyhtiö saattaa muuttaa ajoittain), minkä mukaisesti ajoneuvonvuokrausyhtiö antaa teille käytettäväksi vuokra-ajoneuvon, saatuaan siitä varausvahvistuksen. Teidän tulee käyttää varausnumeroita, mitkä ilmenevät varausvahvistuksesta kaikissa yhteydenotoissa, peruutuksissa tai varauksen muutoksissa.

C. Peruutukset

Tämän varaussysteemin kautta tehdyn varauksen peruutus tulee tehdä vähintään 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua. Mikäli tahdotte peruuttaa varauksenne, ainoa hyväksyttävä tapa tehdä niin on CarTrawlerin www-sivujen kautta. Jos peruutatte varauksenne suoraan ajoneuvonvuokrausasiamiehen kautta, tämä saattaa aiheuttaa teille lisämaksuja.

Seuraavat maksut liittyvät ennalta maksettujen varausten peruutuksiin:

 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen seitsemän (7) päivää ennen ajoneuvonvuokrauspäivämäärää ja vähintään 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, palautetaan jo tehdyt maksut kokonaisuudessaan.
 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen alle seitsemän (7) päivää ennen ajoneuvonvuokrauspäivämäärää mutta vähintään 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, palautetaan jo tehdyt maksut, vähennettynä 25,00€:n peruutusmaksulla ja kortinkäsittelymaksulla (milloin sovellettavissa).
 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen alle 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, mitään jo tehtyjä maksuja ei palauteta, paitsi jos koko vuokrausmaksu on maksettu ennalta, missä tapauksessa CarTrawler pidättää kolmen päivän vuokrausmaksun ja kortinkäsittelymaksun (milloin sovellettavissa).

Seuraavat maksut liittyvät ennalta osittain maksettujen varausten peruutuksiin:

 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen seitsemän (7) päivää ennen ajoneuvonvuokrauspäivämäärää ja vähintään 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, palautetaan jo tehdyt maksut kokonaisuudessaan.
 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen alle seitsemän (7) päivää ennen ajoneuvonvuokrauspäivämäärää mutta vähintään 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, palautetaan jo tehdyt maksut, vähennettynä 25,00€:n peruutusmaksulla ja kortinkäsittelymaksulla (milloin soveltuva).
 • Mikäli tällä varaussysteemillä tehdystä varauksesta CarTrawler saa varauksen peruutusilmoituksen alle 48 tuntia ennen ajoneuvonvuokrauksen alkua, mitään jo tehtyjä maksuja ei palauteta.

Niissä varauksen peruutuksen tapauksissa, milloin koko varausmaksu on maksettavissa ajoneuvon noutohetkellä, varauksen peruutuksesta ei ole maksua, mutta varaus täytyy silti peruuttaa CarTrawlerin www-sivujen kautta.

Kuluttajan vastuulla on henkilökohtaisesti peruuttaa kaikki muut oheistuotteet, jotka he ovat saattaneet ostaa ajoneuvonvuokrauksen yhteydessä (ohessa), esimerkiksi kolmansilta osapuolilta (esim. Mondial) ostetun AJOVEUVON HUKKAUKSESTA TAI VAHINGOITTUMISESTA AIHEUTUNEEN LISÄMAKSUN PALAUTTAMISEN VAKUUTUKSEN.

Siinä tapauksessa, että peruutatte tai muutatte luotto- tai pankkikortilla tehtyä varaustanne, CarTrawler ei ole vastuussa rahallisesta menetyksestä, mikä johtuu valuuttakurssien vaihtelun takia alkuperäisen varauksen ja myöhemmin tapahtuneen peruutuksen tai muutoksen välisenä aikana (milloin sovellettavissa).

D. Hinnoittelu

CarTrawler pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että tällä varaussysteemillä tehdyn varauksen hetkellä annetut hinnat ovat mahdollisimman oikeat. CarTrawler kuitenkin varaa oikeuden muuttaa annettuja hintoja, jos ilmenee, että varauksen aikana on tapahtunut ilmeinen virhe. CarTrawler pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle varauksen aikana annetun hinnan virheellisyydestä käytännössä mahdollisimman nopeasti. Siinä tapauksessa, että varauksen aikaiseen hintaan tulee muutoksia, asiakas voi valita maksavansa muuttuneen hinnan, tai vaihtoehtoisesti asiakkaalla on oikeus saada takaisin kaikki jo maksamansa maksut. CarTrawlerin käyttämät valuuttakurssit, ja niiden mukaiset, asiakkaan valitsemalla valuutalla annetut hinnat, päivitetään useasti. Luottokorttiyhtiösi käyttämät valuuttakurssit saattavat poiketa näistä. CarTrawleria ei voida pitää vastuussa eroavaisuuksista CarTrawlerin antamien hintojen ja luottokorttiyhtiösi laskuttaman hinnan välillä, mitkä johtuvat valittujen valuuttakurssien käytöstä.

E. Menettely valitusten kanssa

Valitukset hyväksytään ainoastaan kirjallisesti ja ne tulee ilmoittaa CarTrawlerin Tukipalveluun 30 päivän sisällä varauksen päättymisestä (ajoneuvovuokrauksen palautuksesta). Tämän ajan jälkeen saatuja valituksia ei käsitellä.

LUOTTO- JA PANKKIKORTTITAPAHTUMISTA EI VASTUUTA

CarTrawler pyrkii siihen, että kaikki luotto- ja pankkikorttitapahtumat tässä varaussysteemissä ovat turvallisia. KUITENKIN, jos valtuuttamattomia maksuja ilmenee minkään tässä varaussysteemissä käytetyn luotto- tai pankkikorttienne maksulistauksissa, ennen tai jälkeen varauksentekonne, transaktionne teon tai korttitietojenne tässä varaussysteemissä kirjaamista, CarTrawler ei ole mitenkään vastuussa minkäänlaisen vahingon tai tappion tapahtumisesta, paitsi siinä määrin, mitä oikeuksia lainmukaisesti teillä voi olla. Huomioikaa, että tämä varaussysteemi on turvattu VeriSign -ohjelmalla.

TEKIJÄNOIKEUS, VAROITUS JA RAJALLINEN LISENSSI

Kaikki informaatio tässä varaussysteemissä, sisältäen (mutta ei pelkästään) sisällön, tekstin, grafiikan, kuvat, toiminimet, rakenteen, valokuvat, näppäimet, taidetyöt, ohjelmakoodin, turvataan tekijänoikeudella, erilaisilla henkisen omaisuuksien lailla ja lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisten lakien alaisina, ja ne ovat ainoastaan tarjolla teille henkilökohtaista tarkoitusta varten. Paitsi jos olet saanut CarTrawlerilta kirjallisen luvan, voit ainoastaan käyttää varaussysteemiä ja sen sisältöä henkilökohtaista, ei-kaupallista tarkoitusta varten. Sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, levittää, koota, siirtää, ilmentää tai esittää mitään yllämainittua henkilökohtaista tai kaupallista käyttöä varten. Erityisesti hyväksyt jatkaessasi tämän varaussysteemin käyttöä, että:

 • Et käytä tätä varaussysteemiä tehdäksesi spekulatiivisia tai valevarauksia;
 • Et käytä tätä varaussysteemiä tutkiaksesi tavaran toimittajia tai tavaran toimittajien hinnoittelua;
 • Et käytä nimeä ”CarTrawler” tai mitään CarTrawlerin tuotekuvauksesta kaupallisiin tarkoituksiin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä varaussysteemi on tarjottu käytettäväksi sellaisenaan, ja CarTrawler ei anna vakuuksia tai esitystä siitä, että (i) tässä varaussysteemissä tai sen mahdollistamassa ja tukemassa tekniikassa (palvelimet jne.) ei ole virheitä tai epäkohtia, ja että (ii) tässä varaussysteemissä esitetyssä informaatiossa ei ole virustartuntavaaraa tai että se ei sisällä mitään muuta saastuttavaa tai tuhoavaa ominaisuuksia. CarTrawler ei hyväksy vastuuta mistään tartunnasta tai vahingoittavien sovellusten seurauksista, esimerkiksi, mutta ei rajoitettavissa, virusten, Trojanien, tuhoyritysten, petoksen tai varkauden, virheiden, teknisten häiriöiden, puutosten, viiveiden, valtuuttamattoman haun tai sellaisen tapahtuman, mikä turmelee hyväksyttävän hallinnon, kommunikaation tai tämän varaussysteemin eheydestä.

LUOPUMINEN

Meidän laiminlyöntimme käyttöehtojen minkään ajan tai ajanjakson pakottamisesta ei tarkoita niistä luopumisesta tai niihin liittyvien oikeuksien luopumisesta.

OTSAKKEET JA CARTRAWLER

Nämä käyttöehtojen otsakkeet ovat vain viittauksia, eivätkä ne vaikuta näiden käyttöehtojen sisältöön tai laajuuteen. CarTrawler on toiminimi, jonka omistaa Etrawler Limited ja kaikki viittaukset CarTrawleriin näissä käyttöehdoissa katsotaan sisältävän viittauksen Etrawler Limitediin. Kaikki viittaukset varaussysteemiin (www-sivuihin) näissä käyttöehdoissa katsotaan sisältävän viittauksen kaikkiin varauksiin, mitkä on tehty CarTrawlerin puhelinvaraussysteemin kautta.

MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN

CarTrawler varaa oikeuden muuttaa tämän varaussysteemin käyttöehtoja ja niiden sisältöä mistä syystä tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta ja ilman vastuuta teitä, muita käyttäjiä tai kolmansia osapuolia kohtaan. Tämä oikeus ei vaikuta teidän, käyttäjän, hyväksymiin käyttöehtoihin, tehdessänne laillista varausta tai ostosta tässä varaussysteemissä. Teidän tulisi tarkistaa nämä käyttöehdot mahdollisten muutosten varalta joka kerta, kun käytätte tätä varaussysteemiä. Ajoneuvonvuokrausyhtiöt saattavat aika ajoin muuttaa heidän ehtojaan (mitkä ovat saatavissa tässä varaussysteemissä), minkä mukaisesti ajoneuvonvuokrausyhtiöt antavat varatun ajoneuvon käyttöönne. CarTrawler ei ole vastuussa ja ei ota mitään vastuuta siitä, että ajoneuvonvuokrausyhtiöt ovat muuttaneet tai tulevat muuttamaan tässä varaussysteemissä saatavilla olevia ehtoja.

YLEISET EHDOT

Tämän varaussysteemin käyttöehdot, käyttönne ja sisäänpääsynne määräytyvät Irlannin tasavallan lakien mukaisesti. Irlannin tasavallan oikeusistuimilla on yksinoikeudellinen tuomiovalta kaikkien tämän varaussysteemin käytön aiheuttamien teidän ja CarTrawlerin välisissä erimielisyyksissä. Tämän varaussysteemin käyttö on kiellettyä niissä valtioissa, mitkä eivät anna hyväksyntää näille käyttöehdoille, tämä kappale mukaan lukien. Hyväksytte, että tämän varaussysteemin käyttö tai nämä käyttöehdot eivät aiheuta minkäänlaista suhdetta, osakkuutta, työsuhdetta, tai välitys-suhdetta teidän ja CarTrawlerin välillä. Meidän käyttöehtojemme suorituskyky riippuu vallalla olevista laeista ja lakikäytännöstä ja mikään tässä sopimuksessa ei estä CarTrawleria suostumaan mihinkään lain täytäntöönpano- tai julkisen vallan pyyntöön tai vaatimukseen liittyen teidän tämän varaussysteemin käyttöön tai CarTrawlerin sellaisen käytön pyytämien tietojen tai muuten kerättyjen tietojen käyttöön, ja CarTrawlerilla ei ole vastuuta sellaisesta suostumisesta. Vaikka CarTrawler ei voi valvoa käyttäjien toimintaa varaussysteemin ulkopuolella, rikkoo minkään tässä varaussysteemissä saadun tiedon käyttö kenenkään kiusaamiseksi, solvaukseksi tai vahingoittamiseksi, tai kenenkään käyttäjän tai henkilön yhteydenotto mainostus-, ahdistus tai myyntimielessä ilman heiltä ennalta saatua lupaa, näitä käyttöehtoja.

YKSITYISYYSTOIMINTAPERIAATE

CarTrawler tiedostaa ja ymmärtää kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käytön vastuullisen käytön tärkeyden. Täten CarTrawler toimii erittäin tarkasti henkilökohtaisten tietojen kanssa, varmistaakseen niiden turvallisen tallessapidon ja varmistaakseen sen, että niiden käyttö rajoittuu ainoastaan lailliseen liiketoimintaan. Kaikki tiedot, mitä olet CarTrawlerille antanut, käsitellään tiedon suojelulakien mukaisesti (Data Protection Acts 1988, 2003) ja/tai niihin tehtyjen muutosten tai niiden korvaavien lakien mukaan, mitkä tulevat voimaan Irlannissa aika ajoin.

Jotta voimme käsitellä varauksenne, meidän tulee saada tietoa teiltä. Tämä sisältää nimenne, kansalaisuutenne, sukupuolenne (tai sen ryhmän sukupuolen, johon kuulutte), puhelinnumeronne ja sähköpostiosoitteenne. Tarvitsemme myös luotto- tai pankkikorttinne tiedot, jotta voimme taata vuokra-ajoneuvonne teille, maksaessanne vuokrausmaksun ja/tai varausmaksun. Hyväksytte, että CarTrawler säilyttää henkilökohtaiset tietonne, mahdollistaakseen ajoneuvonvuokrauksenne tällä varaussysteemillä, ja että annamme henkilökohtaiset tietonne ajoneuvonvuokrausyhtiölle tehdessänne varausta heiltä, käyttäen tätä varaussysteemiä.

Meidän tulee lähettää teidän tietonne ajoneuvonvuokrausyhtiölle, miltä varasit ajoneuvopalveluita, jotta he tietävät kuka olet ja koska olet tulossa käyttämään heidän vuokra-ajoneuvopalveluitaan. Me toimitamme heille teidän nimenne, kansalaisuutenne, sukupuolenne (tai sen sukupuolen, mihin ryhmään kuulutte), puhelinnumeronne, sähköpostiosoitteenne, luottokorttitietonne ja tietysti myös varauksenne tiedot. Ajoneuvonvuokrausyhtiö tarvitsee nämä tiedot hyväksyäkseen varmistetun varauksen teiltä.

Teidän tulisi olla tietoisia siitä, että kun käytätte tämän varaussysteemin linkkejä muille www-sivuille, carTrawlerilla ei hallitse niiden www-sivujen sisältöä. Myös CarTrawler ei voi taata sitä, että niiden sivujen hoitaja kunnioittaa yksityisyyttänne samalla tavalla kuin CarTrawler.

Aika ajoin saatamme antaa tilastotietoja asiakkaistamme kolmansille osapuolille, esimerkiksi ajoneuvonvuokrausyhtiöille tai muille asiamiehille. Nämä tilastotiedot eivät koskaan sisällä henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa.

CARTRAWLER, SEN JOHTOHENKILÖIDEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, PALVELIJOIDEN JA ASIAMIESTEN, KUMPPANIEN TAI MUIDEN EDUSTAJIEN TAI HEIDÄN PÄÄYHTIÖNSÄ TAI ALAISET YHTIÖITÄ EI VOIDA KATSOA OLEVAN VASTUUSSA MISTÄÄN SAAMISISTA, HÄTÄTILANTEESTA, VAATIMUKSISTA, KANTEIDEN AIHEISTA, VIOISTA, HUKKAUKSESTA, KUSTANNUKSISTA ILMAN RAJOITUSTA, KOHTUULLISISTA LAKIMIESKULUISTA TAI OIKEUDENKÄYNTIKULUISTA, JOTKA SAAVAT ALKUNSA TAI OVAT YHTEYDESSÄ TEIHIN LIITTYVIEN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄYTÖN TAI/JA LEVITTÄMISESTÄ TÄMÄN YKSITYISYYSTOIMINTAPERIAATTEEN JA SUOSTUMUKSENNE MUKAISESTI.

CarTrawler varaa oikeuden muuttaa milloin tahansa yksipuolisesti harkiten näitä yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia ilmoituksia, ja teidän tulisi tarkistaa säännöllisesti tämä yksityisyysvakuutus mahdollisten muutosten varalta. Mikäli teillä on mitään kysyttävää, lähettäkää postinne www-sivujemme kautta.

Daddy Car Hire, Advantage Business Centre, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE